Thursday, 25 July 2024

ไทยพาณิชย์รับผิดชอบลูกค้าถูกโกงเงิน30ล้านบาท – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

21 Dec 2020
138


ไทยพาณิชย์รับผิดชอบลูกค้าถูกโกงเงิน30ล้านบาท

วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 10:49 น.

ไทยพาณิชย์ขอร่วมรับผิดชอบลูกค้าที่ถูกมิจฉาชีพหลอกโกงเงิน 200 ราย 30 ล้านบาท

สืบเนื่องจากมีมิจฉาชีพได้ใช้ช่องทาง SMS หลอกลวงให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งรหัส OTP แล้วนำไปเพิ่ม device เพื่อโอนเงินออกจากบัญชีลูกค้าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าจำนวนมากกว่า 200 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 30 ล้านบาทนั้น

ทางธนาคารฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า มิจฉาชีพได้นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ตกเป็นเหยื่อ และไปทำการเพิ่ม device ในการใช้งาน ธนาคารฯ จึงได้ปิดช่องทางดังกล่าวเพื่อป้องกันความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยให้ลูกค้าไปทำการแสดงตนและเพิ่ม device ที่สาขาของธนาคาร ซึ่งธนาคารฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ธนาคารฯ ใคร่ขอร่วมรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้าผู้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าธนาคารฯ จะดูแลและปกป้องท่านตามที่ท่านให้ความไว้วางใจธนาคารฯ เสมอมา

ธนาคารฯ จะติดต่อลูกค้าผู้เสียหายทุกท่านโดยเร็ว และสำหรับท่านที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้ สามารถติดต่อธนาคารฯ ได้ที่ 02-777-7777 ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ ธนาคารฯ มีความห่วงใยลูกค้าทุกท่าน ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการทําธุรกรรม และขอเรียนว่า ธนาคารฯ ไม่มีนโยบายในการส่งข้อความผ่านทาง SMS, อีเมลล์, LINE หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสต่างๆ แต่อย่างใด