Thursday, 21 October 2021

“ไทยไม่ทน” จี้ประยุทธ์ พักชำระหนี้ งดเก็บค่าน้ำ-ไฟฟ้า – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“ไทยไม่ทน” จี้ประยุทธ์ พักชำระหนี้ งดเก็บค่าน้ำ-ไฟฟ้า

วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 13:01 น.

“ไทยไม่ทน” ยื่นหนังสือจี้นายกฯ เร่งมาตรการช่วยเหลือประชาชน พักชำระหนี้-ไม่เก็บค่าน้ำ-ไฟฟ้าที่พักอาศัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 ที่หน้าประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ตัวแทนคณะไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย จำนวน 10 คน นำโดยนายไทกร พลสุวรรณ นายยศวริศ ชูกล่อม นายธนเดช ศรีสงคราม นายสุริยา ชินพันธ์ นางพะเยาว์ อัคฮาด นายณัฐภัทร อัคฮาด

นายเศวต ทินกูล นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ ร่วมอ่านแถลงการณ์ ระบุว่า คณะไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ได้ร่วมกันมายื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี หลายครั้ง ในความผิดพลาดบริหารงานและก่อให้ความเสียหาย และให้ลาออกจากตำแหน่ง แต่นายกฯ ก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม และขณะนี้เป็นสถานการณ์เร่งด่วนของประชาชนที่เดือดร้อน จากการบริหารประเทศของนายกฯ

จึงเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

1. ออกมาตรการทางกฎหมายใช้พักชำระหนี้ ทั้งนี้ควรพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะดีขึ้นหรือจนกว่าจะยกเลิก พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

2. งดเก็บค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับบ้านเรือนราษฎรอยู่อาศัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3. พักการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการชำระหนี้ต่างๆ ชั่วคราว ช่วยเหลือประชาชนในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินโดย ให้ศาลพักการพิจารณาออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด -19 จะคลี่คลาย

4. จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ยุติการเยียวยาแบบชิงโชค

5. เปิดเสรีการนำเข้าวัคซีนและอุปกรณ์ในการตรวจโควิด -19 เบื้องต้นเพียงบางยี่ห้อ และนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับมาฉีดให้ประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว’

6. ออกมาตรการงดภาษีนำเข้าวัคซีนและชุดตรวจโควิดเบื้องต้น