Sunday, 14 August 2022

“ไพบูลย์” ชูฝีมือบริหารนายกฯ ทำไทยเป็นที่เชื่อถือระดับโลก – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“ไพบูลย์” ชูฝีมือบริหารนายกฯ ทำไทยเป็นที่เชื่อถือระดับโลก

วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 18:47 น.

“ไพบูลย์”ชี้ไทยคุมโควิดได้ เพราะฝีมือบริหารของนายกฯ และความร่วมมือของแพทย์-ประชาชน ทำไทยได้รับความเชื่อถือในระดับโลก

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวระหว่างอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพิจารณาต่อ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน จำนวน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ว่า

ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกรวมกว่า 5 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 3 แสนคนแล้ว สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข ติดเชื้อกว่า 1.7 ล้านคนแล้ว แต่ประเทศไทยจากเดิมเป็นประเทศติดเชื้ออันดับ 2 แต่ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 77 แล้ว จากการบริหารจัดการโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นที่เชื่อถือในระดับโลก

“สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ฝีมือบริหารของนายฯ รวมทั้งความร่วมมือของแพทย์และประชาชน”นายไพบูลย์กล่าว

นายไพบูลย์กล่าวว่า ขณะนี้เหลือเพียงการแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนด 3 ฉบับออกมา

รัฐบาลมีอำนาจต่อการออกพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เนื่องจากเป็นเรื่องที่เร่งด่วน มีประเด็นต่อมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ พ.ร.ก.ที่กำหนดวงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาทนั้น ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ คำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การนำเงินจากการกู้เงินใช้จ่ายเยียวยาประชาชน ให้ทันท่วงที และรวดเร็ว สมกับชื่อเรียกว่า เป็น พ.ร.ก.ไม่ทิ้งกัน 2020

“พรรครัฐบาลหนุนเต็มที่กับการออก พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือตรงไปยังประชาชน 16 ล้านราย รวมวงเงินช่วยหลือ 2.4 แสนล้านบาท และช่วยเหลือเกษตรกร ตามหลักการของรัฐบาลคือไม่ทอดทิ้ง และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ 10 ล้านราย หรือคิดเป็นวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท”

“ซึ่งการกู้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาทนั้น เชื่อว่าพล.อ.ประยุทธ์มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ต่อการแก้ไปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ดังนั้นฝ่ายค้านจะคัดค้านพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับได้อย่างไร เพราะประชาชนรอคอยความช่วยเหลือ” นายไพบูลย์ อภิปราย