Tuesday, 21 May 2024

9 เคล็ดลับบริหารเครดิตอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด – โพสต์ทูเดย์ work-life-balance


9 เคล็ดลับบริหารเครดิตอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 13:10 น.

How to การบริหารเครดิตให้ถูกวิธีและเหมาะสม ใช้เครดิตอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หากพูดถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเครดิตหรือสินเชื่อ ต้องยอมรับว่าได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคปัจจุบันมากขึ้น เพราะเครดิตและสินเชื่อนั้นสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้บริโภคได้ใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการที่จำเป็นที่อาจมีมูลค่าสูงได้ อีกทั้งยังมีประโยชน์สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

และยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตได้ หากผู้ใช้รู้จักการบริหารเครดิตได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม แต่ถ้าหากบริหารเครดิตอย่างผิดวิธี ก็อาจนำมาซึ่งปัญหาทางการเงินได้ด้วยเช่นกัน 

ครั้งนี้เราจึงนำ 9 เคล็ดลับบริหารเครดิตอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งแนะนำโดยธนาคารซิตี้แบงก์ มาบอกต่อ 

1 วางแผนซื้อสินค้าเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด

บัตรเครดิตโดยทั่วไปถูกออกแบบมาสำหรับการใช้รูดซื้อสินค้าประเภทต่างๆโดยแต่ละบัตรเครดิตก็จะมาพร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทบัตรอาทิรับเครดิตเงินคืนส่วนลดหรือแลกคะแนนสะสมฯลฯเป็นต้นดังนั้นหากเลือกใช้บัตรเครดิตที่ตรงกับความต้องการของการใช้งานก็จะสามารถทำให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้สิทธิพิเศษที่ผูกมากับบัตรเครดิตได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

2 เข้าใจเงื่อนไขก่อนใช้บัตรเครดิต

แน่นอนว่าแต่ละสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงิน ย่อมมีเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนจะยืนยันการใช้งาน ก็ควรศึกษารายละเอียดทั้งข้อดีและข้อเสียให้รอบคอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

3 เก็บวงเงินใช้จ่าย สำหรับเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

บัตรเครดิตและสินเชื่อ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาช่วยอำนวยความสะดวกสบายในเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินในชีวิต เพราะจะมีประโยชน์หากไม่มีเงินสดติดตัว ดังนั้นควรเก็บวงเงินของบัตรเอาไว้สำหรับรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว 

4 กำหนดและวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน

การมีบัตรเครดิตหรือสินเชื่อ อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความเพลิดเพลินในการใช้จ่ายได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตที่มาจากการใช้จ่ายที่ไม่ระมัดระวัง จึงควรกำหนดการใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้มีความเหมาะสม  

5 ต้องคิดว่าใช้การบัตรเครดิตนั้นเหมือนเงินสด

ไม่ว่าจะช้อปปิ้งด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด ผู้ใช้ควรมีความระวัดระวังในการใช้จ่ายทุกครั้ง เพราะหากไม่มีความระมัดระวังในการใช้จ่าย และในอนาคตไม่มีความสามารถในการชำระคืนหรือไม่สามารถหาเงินมาชำระคืนได้ ก็จะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินได้นั่นเอง 

6 อย่าชำระเงินขั้นต่ำหรือบางส่วน หากสามารถชำระได้เต็มจำนวน

การชำระยอดค่าใช้จ่ายแบบขั้นต่ำหรือบางส่วนนั้น จะทำให้คุณถูกคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มเติม ดังนั้นแนะนำให้ชำระเงินเต็มจำนวนทุกครั้ง 

7 ชำระค่าใช้จ่ายตรงตามกำหนด

หากมีการใช้บัตรเครดิตและพอถูกเรียกเก็บเงินผู้ใช้สามารถชำระเงินเต็มจำนวนที่ถูกเรียกเก็บและตามวันที่กำหนดก็จะไม่ถูกคิดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเจ้าของบัตรแต่หากชำระเงินไม่ครบจำนวนและไม่ตรงกำหนดวันก็จะถูกคิดดอกเบี้ยตามวันที่ล่วงเลยรวมถึงถูกคิดค่าติดตามทวงถามจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมด้วย 

8 เก็บข้อมูลบัตรเครดิตไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ควรเก็บรักษาบัตรเครดิตไว้ในที่ปลอดภัย และไม่ควรเขียนข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น รหัสบัตรเครดิตลงบนบัตร และหากบัตรสูญหายให้รีบแจ้งสถาบันทางการเงินผู้ออกบัตรให้ระงับการใช้งานบัตรดังกล่าวทันที  

9 เก็บสลิปทุกครั้ง

หากมีการใช้บัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ควรเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง เนื่องจากหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น สลิปดังกล่าวจะเป็นหลักฐานยืนยันไปยังต้นทางผู้ออกสลิป เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องได้