Wednesday, 24 July 2024

AIMIRT ตอกย้ำความสำเร็จ ปิดดีลลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินคุณภาพ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

19 Sep 2021
322


AIMIRT ตอกย้ำความสำเร็จ ปิดดีลลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินคุณภาพ

วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 15:07 น.

AIMIRT ตอกย้ำความสำเร็จ ปิดดีลลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินคุณภาพ ดันมูลค่าพอร์ตแตะหมื่นล้านตามเป้ามั่นใจผลการดำเนินงานโดดเด่นจากอัตราเช่าเต็ม 100%

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของกองทรัสต์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น หลังจากได้รับโอนทรัพย์สินใหม่ประเภทคลังสินค้าให้เช่าจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ได้แก่ โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิ่มเติม) โครงการไทยแทฟฟิต้า และโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ รวมทั้งหมด 3 โครงการเป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้กองทรัสต์มีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นอีก 117,338 ตารางเมตร รวมเป็น 268,364 ตารางเมตร รวมถึงถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่าความจุรวม 85,580 กิโลลิตร ซึ่งทรัพย์สินเดิมและทรัพย์สินใหม่ทุกโครงการมีอัตราการเช่าเต็ม 100% ขณะที่มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 10,000 ล้านบาท จากก่อนการลงทุนเพิ่มที่อยู่ที่ประมาณ 7,600 ล้านบาท โดยหลังจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินใหม่ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว กองทรัสต์จะรับรู้รายได้เพิ่มจากทรัพย์สินใหม่ได้ทันที ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพและเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมตอกย้ำศักยภาพของกองทรัสต์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2561 เป็นต้นมา

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมากองทรัสต์ AIMIRT ได้มุ่งคัดเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลักดันให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพอร์ตทรัพย์สินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กระจายตัวหลากหลาย ทั้งคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า โรงงานและถังเก็บสารเคมีเหลว เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งสะท้อนผ่านความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 ที่ผ่านมา กองทรัสต์ AIMIRT มีรายได้รวม 159 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีตามเป้าหมายจากอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ทุกโครงการ ถือเป็นหนึ่งในกองทรัสต์กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพสูงเป็นอันดับต้นๆ และมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลสูงที่สุดกองหนึ่งในประเทศไทย