Thursday, 21 October 2021

BAM ส่งมอบศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด -19 – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น


BAM ส่งมอบศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด -19

วันที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 20:50 น.

BAM ส่งมอบศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับจังหวัดนครนายก

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมส่งมอบพื้นที่ในโครงการ DE VAL RESORT AND SPORT CLUB ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอการขายของบริษัท เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด และหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครนายก และนางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ร่วมในพิธีส่งมอบ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้ BAM ได้จัดโครงการปันน้ำใจ สู้ภัย โควิด-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคกว่า 10 แห่ง นอกจากนี้ยังได้บริจาคทีวี เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆ ในกรุงเทพ ฯ อีกด้วย