Saturday, 23 October 2021

CKPower รุดช่วยชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในสปป.ลาว จากภัยน้ำท่วมพายุโคะงุมะ – โพสต์ทูเดย์ หุ้น


CKPower รุดช่วยชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในสปป.ลาว จากภัยน้ำท่วมพายุโคะงุมะ

วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 09:30 น.

CKPower รุดช่วยชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในสปป.ลาว จากภัยน้ำท่วมพายุโคะงุมะ ส่งจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาด พร้อมจัดหาของยังชีพจำเป็น

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” เปิดเผยว่า ตามที่พายุโซนร้อน “โคะงุมะ” ได้เคลื่อนเข้าพื้นที่สปป.ลาว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่อง จนเกิดน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้าง น้ำในลำน้ำฮุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นเข้าท่วมเมืองไซยะบุรี ทำให้ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งของลำน้ำเสียหายเป็นจำนวน 39 หมู่บ้าน 4,897 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโคลนตมที่พัดพามากับน้ำ ทำให้บ้านเรือนถูกโคลนทับถมและถนนสัญจรยากลำบาก

ทั้งนี้ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ห่างออกไปประมาณ 45 กิโลเมตร ทางฝั่งพื้นที่ตะวันตกของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี สปป.ลาว ภายหลังระดับน้ำลด บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CKPower จึงได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำและพนักงานจิตอาสาเพื่อเข้าไปช่วยทำความสะอาดถนนและบริเวณโดยรอบ และได้จัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยมีผู้แทนสำนักงานการปกครองเมืองแขวงไซยะบุรีเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

“CKPower และบริษัทในเครือพร้อมทั้งพนักงานทุกคนมุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อสังคม และให้ความสำคัญกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้ บริษัทฯ และพนักงานจึงเร่งให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และให้พี่น้องชาวลาวกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้โดยเร็ว” นายธนวัฒน์ กล่าว

สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี รวมถึง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ที่ตั้งอยู่ในแขวงไซสมบูน โรงไฟฟ้าทั้งสองสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตามปกติ สำหรับ CKPower เป็นบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท จำนวน 13 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 42.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ (2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และ (3) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จำนวน 7 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ ภายใต้ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์