Saturday, 23 September 2023

Eat Thai First ชิมช้อปผลไม้ฤดูร้อนของไทยในท็อปส์ – โพสต์ทูเดย์ กิน-เที่ยว


Eat Thai First ชิมช้อปผลไม้ฤดูร้อนของไทยในท็อปส์

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 14:30 น.

ท็อปส์ จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเกษตรกรระบายผลไม้ฤดูร้อน เปิดให้ช้อปผลไม้เกรดส่งออก รสชาติอร่อย ในราคาที่จับต้องได้ พร้อมล็อกและลดราคาสินค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สนองนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรในประเทศ ภายใต้ “โครงการความร่วมมือ พาณิชย์ระบายสินค้าเกษตร-ผลไม้” รณรงค์ให้คนไทยบริโภคผลไม้ในประเทศตามฤดูกาล Eat Thai First พร้อมปรับแผนเชิงรุก ประกาศจัดตั้งศูนย์จัดซื้อท้องถิ่นประจำภูมิภาค เปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย รวมไปถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากตลาดส่งออกสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านทุกแพลตฟอร์มในรูปแบบ Omni-Chanel ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ วางแผนระยะยาวเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรของไทย แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย โดยปัจจุบันท็อปส์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปทั่วประเทศ จาก 1,170 ชุมชน จำนวน 9,000 รายการ ช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า 24,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการความร่วมมือการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตร-ผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมพูดคุยให้กำลังใจเกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก จากสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร จ.ตราด, วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางแพ จ.ราชบุรี, กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร ฯลฯ รวมถึงกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการในตลาดจริงใจ (Farmers’ Market) ณ ร้าน ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาแจ้งวัฒนะ พร้อมกล่าวถึงภาพรวมของผลไม้ไทยในฤดูกาลนี้

โดยคาดการณ์ว่าปี 2563 ผลไม้ของไทยในฤดูกาลผลิตช่วงหน้าร้อนจะมีปริมาณมาก และการบริโภคจะกระจุกตัวภายในประเทศเนื่องจากในภาคส่งออกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีมาตรการการเชื่อมโยงและกระจายผลไม้จากสวนส่งตรงถึงผู้บริโภค, การจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้, การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ให้กลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารท็อปส์และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิตปี 2563 โดยวางแผนรับซื้อผลผลิตตลอดทั้งปีในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลไม้ในร้านท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และแฟมิลี่มาร์ท นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในประเทศบริโภคผลไม้ไทยตามฤดูกาล Eat Thai First ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้บริโภคผลไม้เกรดส่งออก รสชาติอร่อย ในราคาที่จับต้องได้ และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้บริหารท็อปส์และแฟมิลี่มาร์ท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรและภาคประชาชนให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 โดยมี 2 ภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่

ภารกิจแรก มาตรการช่วยเหลือภาคการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์จัดซื้อท้องถิ่นประจำภูมิภาค ช่วยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีสินค้าคุณภาพ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีตลาดรองรับหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคา สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถติดต่อมายัง ศูนย์จัดซื้อท้องถิ่นประจำภูมิภาคตามหมายเลขดังนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โทร.081-860-9702, 087-107-8716, ภาคตะวันออกและตะวันตก โทร. 082-113-8998 , ภาคอีสาน โทร. 088-267-9754, ภาคเหนือ โทร.081-724-0375 และ ภาคใต้ โทร.081-959-2295 ซึ่งในเดือนเมษายน – พฤษภาคม มีผลไม้ฤดูร้อนโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออก ขาดตลาดรองรับ ทั้งจากจังหวัดราชบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ท็อปส์ได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อเพิ่มขึ้น 40 % ซึ่งปัจจุบันมีมะม่วงจำหน่ายมากถึง 15 สายพันธุ์ โดยเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม พร้อมจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อเร่งผลักดันปริมาณผลผลิตให้ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น , ตลาดจริงใจ (Farmers’ Market) ที่เปิดจำหน่าย 14 สาขา ใน 12 จังหวัด และบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Line@ เช่น @jingjaichiangmai,@jingjaimarket_udon, @jingjai_nakhornsri , @jingjai_CWN เป็นต้น, สร้างองค์ความรู้ด้านค้าปลีกให้เกษตรกรโดยทีมงานจัดซื้อที่เชี่ยวชาญ ช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าร่วมออกแบบแพคเกจจิ้ง วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด, เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปให้ได้มากที่สุด โดยจากสถานการณ์ โควิด-19 พบว่าผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อผัก ผลไม้ อาหารสดเพิ่มมากขึ้น ช่องทางออนไลน์จึงมีบทบาทสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.tops.co.th และแอปพลิเคชั่น Grab อยู่ที่บ้านก็กดสั่งได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่บริการ 41 จังหวัด

ภารกิจเร่งด่วนอย่างที่ 2 ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยบริษัทได้ประกาศ “ล็อคราคาสินค้ากว่า 26,000 รายการ ตลอด 90 วันไม่มีการปรับราคาสินค้าขึ้น พร้อมลดราคาสินค้าจากที่ล็อคราคาให้ถูกลงกว่าเดิมหลายพันรายการหมุนเวียนกันไป ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต,ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์,ท็อปส์ เดลี่,ท็อปส์ ออนไลน์ และแฟมิลี่ มาร์ท ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 4 กรกฎาคม 2563” ยกเว้นสินค้าทางการเกษตรในบางรายการสามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องตามฤดูกาลและราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

ท็อปส์ จะยังคงมุ่งมั่นยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่ออยู่เคียงข้างและจับมือเกษตรกรไทย ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันอุดหนุนผลผลิต ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปจากทุกชุมชนเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน