Thursday, 21 October 2021

EXIM BANK จับมือ IFC สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่พรีเชียส ชิพปิ้ง


EXIM BANK จับมือ IFC สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่พรีเชียส ชิพปิ้ง

วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 21:35 น.

EXIM BANK ร่วมมือกับ IFC ในเครือธนาคารโลก สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายวิครัม คูมาร์ ผู้จัดการแผนกโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต และนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL) ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ร่วมจำนวนรวม 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งสามสถาบันการเงินร่วมสนับสนุนเงินทุนให้ PSL นำไปใช้บริหารจัดการการเดินเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ และขนส่งสินค้า 1 ลำอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เรืออายุน้อยและมีระบบรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยของเสียและก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำจืดจากแหล่งบนบกเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคบนเรือ ครอบคลุมเส้นทางขนส่งหลักในเอเชียใต้

“การสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้เป็นครั้งแรกของความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ IFC ในเครือธนาคารโลก เพื่อสนับสนุนสินเชื่อที่เป็น Green Loan ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี เป็นการเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับภารกิจ ‘ซ่อม สร้าง เสริม’ ของ EXIM BANK ในการเร่งซ่อมอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่ออนาคต และเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์กล่าว