Tuesday, 21 May 2024

Frontliner คนแถวหน้าในช่วงระบาดของ COVID-19 – โพสต์ทูเดย์ work-life-balance


Frontliner คนแถวหน้าในช่วงระบาดของ COVID-19

วันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 07:15 น.

รู้จักกับอาชีพ “แถวหน้า” (Frontliner) ในช่วงระบาดของ COVID-19

ช่วงนี้เรามักจะได้ยินคำว่า อาชีพ “แถวหน้า” หรือ Frontliner ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 อยู่เสมอ ซึ่งก็มักจะหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำหน้าที่รักษาผู้ติดเชื้อจาก COVID-19 พวกเขาจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วยมากที่สุด

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีอีกหลายอาชีพที่ยังต้องดำเนินต่อไปเพื่อบริการสาธารณะและประชาชนในช่วงวิกฤตินี้ และผู้ประกอบอาชีพเหล่านั้นก็คือคนที่ต้องติดต่อพบปะกับบุคคลมากหน้าหลายตา ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ แต่ด้วยความจำเป็นทางอาชีพจึงทำให้ “คนแถวหน้า” ยังต้องทำงานต่อไป จากการรวบรวมอาชีพของคนแถวหน้าจากเอกสารต่างๆ พบว่าอาชีพต่อไปนี้คืออาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สูง

• บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสนับสนุน เรามักคิดถึงแต่แพทย์และพยาบาล แต่ในความเป็นจริง ยังมีบุคลากรสนับสนุนอีกมากที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลที่มีผู้ติดเชื้อมารักษาตัวอยู่ เช่น คนขับและพนักงานประจำรถฉุกเฉิน พนักงานต้อนรับ บริการผู้ป่วยและญาติ ฯลฯ

• คนขับรถและพนักงานประจำรถสาธารณะทั้งหลาย ที่ยังต้องบริการการขนส่งบุคคลที่ยังต้องเดินทางอยู่ในช่วงนี้ รวมถึงคนขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วย

• พนักงานขายในร้านสะดวกซื้อ และพนักงานรับ Order ในร้านอาหารแบบสั่งไปกินที่บ้าน

• พนักงานรับส่งสินค้าไปยังสำนักงานและบ้านเรือนต่างๆ

• พนักงานที่ทำการไปรษณีย์ที่ต้องสัมผัสกับผู้มารับ-ส่งและตัวสินค้า

• พนักงานทำความสะอาด และบริการตามบ้าน สำนักงานต่างๆ

กลุ่มคนเหล่านี้ ล้วนแต่เป็น “แถวหน้า” ที่มีความจำเป็นต้องทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อ COVID-19 บางกลุ่มเป็นอาชีพค่าจ้างต่ำ เป็นลูกจ้างรายวัน วันไหนไม่ทำงานก็ไม่ได้ค่าจ้าง ไม่มีประกันสังคม ไม่มีประกันสุขภาพ ไม่มีสวัสดิการอันเนื่องมาจากความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่อย่างใด

คงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยดูแลและป้องกันให้กลุ่ม “แถวหน้า” เหล่านี้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยเช่นกัน

ที่มา : รู้สู้ COVID-19