Saturday, 23 October 2021

Global Stocks Model Portfolioในปัจจุบันการลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยตรงได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากโอกาสการลงทุนในหุ้นชั้นนำระดับโลก หรือ อุตสาหกรรมที่ไม่มีในประเทศไทย กอปรกับตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในลักษณะ sideways รวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเกื้อหนุนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศได้สะดวกขึ้น