Saturday, 23 October 2021

Health Tech ความหวังของภาคธุรกิจในยุคโควิดที่รอการขยายตัว – โพสต์ทูเดย์ คอลัมนิสต์การเงิน-หุ้น


Health Tech ความหวังของภาคธุรกิจในยุคโควิดที่รอการขยายตัว

วันที่ 15 ส.ค. 2564 เวลา 05:19 น.

Health Tech อีกหนึ่งธุรกิจแห่งความหวังในยุคโควิดและเทรนด์สุขภาพที่น่าจับตา โดยเชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะพบกับความสำเร็จจากการมองเห็นโอกาสจากวิกฤตนี้

บทความโดย…ชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

โควิด-19 เข้ามาพลิกโลกและเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน มีธุรกิจจำนวนไม่น้อยต้องออกจากตลาด ขณะที่บางธุรกิจก็ต้องปรับตัวให้อยู่รอด แต่ก็ยังมีโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในยุคนี้ที่ผู้บริโภคจำนวนมากหันมาใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้น อย่างธุรกิจด้าน Health Tech หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ โดยนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน และยกระดับความก้าวหน้าของวงการแพทย์ทั่วโลก

ในช่วงที่ผ่านมาศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าตลาด Heath Tech ของไทยยังใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน โดยยังขยายตัวเกาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ที่พร้อมลงทุนอย่างสถานพยาบาลรายใหญ่ เช่น ระบบนัดหมายเข้ารับบริการผ่านแอป ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วย ส่วนในกลุ่ม SME ที่แม้จะไม่ได้มีเงินลงทุนในระบบ Health Tech ด้วยตนเอง แต่ก็มีการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางในการเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น เช่น แพลตฟอร์มเชื่อมโยงร้านขายยา ร้านสินค้าสุขภาพในเครือข่าย แอปพลิเคชันออกกำลังกาย การตรวจวัดสุขภาพ โดย Health Tech ผ่านเทคโนโลยีที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ AI อย่างการวิเคราะห์โรค หุ่นยนต์ผ่าตัด แม้จะยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก แต่ยังมีขอจำกัดด้านเวลาที่ยังต้องค่อยๆ สร้างความเชื่อมั่นทั้งในด้านความปลอดภัย ความแม่นยำ เชี่ยวชาญ และยังมีเม็ดเงินลงทุนสูง คาดการณ์ว่าในปี 2564 นี้ จะมีมูลค่าการใช้จ่ายในตลาด Health Tech ราว 300 – 400 ล้านบาท ซึ่งยังมีจำนวนน้อย โดยจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านี้ และจะมีการขยายตัวได้ราว 10 – 12% ทั้งจากเทรนด์การดูแลสุขภาพจากสถานการณ์โควิด การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยี และความทันสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวล้ำขึ้น

โอกาสของ SME ในธุรกิจ Health Tech ผู้ประกอบการ SME ที่ไม่ได้มีเงินลงทุนจำนวนมากในด้านเทคโนโลยีเท่ากับธุรกิจรายใหญ่ๆ แต่ก็ยังมีโอกาสให้เข้าไปจับโอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม Health Tech ได้ โดยอาจต่อยอดการใช้งานในโรงพยาบาลไปสู่บริการสุขภาพอื่นๆ เช่น ธุรกิจที่ตอบโจทย์ด้าน Nursing Home หรือ Retirement Community ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อีก โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ดึงเทคโนโลยีเข้ามาดูแลการให้บริการให้ได้อย่างทั่วถึง โดยอาจอยู่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการรายเดิมในธุรกิจสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ กับผู้พัฒนาเทคโนโลยีรายย่อยหรือ Startup ในการขยายตลาดร่วมกัน เช่นบริการสุขภาพนอกสถานพยาบาล หรือการให้บริการอุปกรณ์การแพทย์ที่บ้านที่ยังขยายตัวได้อีกมาก แต่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย ความแม่นยำ และบุคลากรที่ได้รับการรับรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

กลุ่มเป้าหมายในตลาด Health Tech ในยุคโควิดในช่วงโควิดนี้ แม้ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์และมาตรการต่างๆ แต่ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของ Health Tech ที่ยังพอมีกำลังซื้อและจับจ่ายด้านสุขภาพก็ยัง โดยเฉพาะได้ใน 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่

1. กลุ่มผู้สูงอายุระยะต้น อายุ 60-69 ปี ที่มีสัดส่วนมากที่สุดในกลุ่มผู้สูงวัย ยังดูแลตนเองได้และยังต้องการทำกิจกรรมต่างๆ จึงมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่ใกล้เคียงกับวัยทำงาน แต่ปรับเปลี่ยนให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้ได้ง่ายมาช่วยในการบริการ

2. กลุ่มวัยทำงานที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ซึ่งอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลด้วยตนเอง ทำให้บริการและเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาให้สามารถติดตามกิจกรรมผู้สูงอายุจากระยะไกลได้

3. วัยทำงานมีแนวโน้มทำกิจกรรมสุขภาพมากขึ้น เป็นกลุ่มคุ้นเคยการใช้งานและสนใจทดลองใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ และมักจะใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสุขภาพหรือใช้บริการสุขภาพ/ออกกำลังกายผ่าน ช่องทางออนไลน์จากมีความสะดวกในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ออกกำลังกาย รวมถึงแอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพต่างๆ

Health Tech อีกหนึ่งธุรกิจแห่งความหวังในยุคโควิดและเทรนด์สุขภาพที่น่าจับตา โดยเชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะพบกับความสำเร็จจากการมองเห็นโอกาสจากวิกฤตนี้อีกแน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านด้วยครับ