Saturday, 13 April 2024

ReBurberry Edit แฟชั่นและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – โพสต์ทูเดย์ work-life-balance


ReBurberry Edit แฟชั่นและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 26 เม.ย. 2563 เวลา 14:10 น.

Burberry เปิดตัว ReBurberry Edit รวบรวม 26 ลุคจากคอลเลคชั่น SS20 มาผลิตโดยใช้วัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ในฐานะที่ Burberry เป็นผู้นำทางด้านการสนับสนุนให้โรงงานใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Burberry จึงได้รวบรวบและคัดสรร 26 ลุคจากคอลเลคชั่น spring/summer 2020 ที่ถูกออกแบบให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเริ่มตั่งแต่กระบวนการผลิต วัสดุที่นำมาใช้ จนไปถึง ส่วนที่เหลือทิ้งจากการใช้งาน โดยทั้งหมดต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังนำเสนอ ReBurberry Edit โดยแบรนด์ยังให้ความใส่ใจในการผลิตป้ายสินค้าเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทนี้ขึ้นโดยเฉพาะเป็นครั้งแรก เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกในด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงใบรับรองเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอีกด้วย

ซึ่งพื้นฐานของสินค้าทั้งหมดได้มุ่งเน้นไปที่โปรแกรมการพัฒนาแบบยั่งยืน ป้ายสินค้าสีเขียวพิสตาชิโอ (pistachio) อันใหม่นี้จะเป็นป้ายที่ช่วยบ่งบอกว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เรียกว่า คุณลักษณะเชิงบวก (positive attributes) อันมีองค์ประกอบไปด้วยสินค้าออร์แกนิค หรือ เส้นใยธรรมชาติที่ถูกนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า รวมถึงการคำนึงถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานที่ผลิต และ ความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ พนักงานและลูกจ้างจะได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน หรือ มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ได้มาตรฐาน

ปัจจุบัน 2 ใน 3 ของสินค้า Burberry มีคุณลักษณะเชิงบวก โดยในปี 2022 ทางแบรนด์มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้สินค้าทุกชนิดเป็น ReBurberry Edit ทั้งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงเครื่องประดับ ล้วนจะต้องมีป้ายสินค้า สีเขียวพิสตาชิโอ (pistachio) ทั้งนั้น นอกจากนี้ ReBurberry Edit ยังนำเสนอแว่นตาหลากหลายประเภทที่ทำจาก วัสดุอะซิเตตชีวภาพ เสื้อโค้ทกันฝน เสื้อพาร์กา เสื้อคลุม ที่ทำมาจาก ECONYL® ซึ่งเป็นการนำเอาพลาสติก เศษผ้าที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งตาข่ายจับปลาในทะเลมารีไซเคิล แล้วนำไปทอใหม่เป็นผ้าไนลอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ

ไนลอนทั่วไป รวมถึงเสื้อพาการ์ และเสื้อคลุมที่ผลิตจากโรงงานที่ลดการใช้พลังงานและน้ำ รวมถึงโปรแกรมการรีไซเคิลสิ่งทอและการจัดการสารเคมี ในขณะที่การเลือกกระเป๋าจะเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนและชิ้นส่วนแจ็คเก็ตใน ReBurberry Edit ซึ่งมาจากผ้าไนลอนที่ได้รับการพัฒนาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น น้ำมันละหุ่ง และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล

“ปัจจุบันกลยุทธ์นี้ได้ดำเนินมาครึ่งทางแล้ว สำหรับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปี 2022 นั้น เรายังคงทุ่มเทในการนำเสนอกระบวนการผลิตที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยยึดถือการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติเป็นหัวใจหลัก และให้ข้อมูลกับลูกค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรแกรมการพัฒนาแบบยั่งยืนของเรา ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงแนวคิดและมุมมองที่เราตั้งใจจะนำเสนอและความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสังคม โดยเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกกระบวนการและขั้นตอนการผลิตผ่านผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตให้กับวงการอุตหกรรมในรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Pam Batty รองประธานกรรมการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของ Burberry กล่าว

กระบวนการหลอมรวมคุณลักษณะเชิงบวกเข้ากับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Burberry คือการจัดหาและออกแบบภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะฝังรากลึกในธุรกิจและกลายเป็นสิ่งที่ทีมผลิตภัณฑ์ทุกฝ่ายของ Burberry ให้ความสำคัญร่วมกัน ซึ่งความก้าวหน้าในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Burberry ปี 2022 ถูกตีพิมพ์ในรายงานประจําปีของบริษัทช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีความคืบหน้าในการติดตามกลยุทธ์อย่างมั่นคงตลอดปี 2019/2020

ทั้งนี้ Burberry มีเป้าหมายที่จะนำพลังงานธรรมชาติจากคาร์บอนกลับมาใช้ในการดำเนินงานภายในปี 2022 นอกจากนี้ยังตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน 100 % แทนการใช้กระแสไฟฟ้าภายในปีเดียวกัน รวมถึงยังได้สนับสนุนเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับอนุญาตจากโครงการ Science Based Target initiative (SBTI) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสโคปที่หนึ่งและสอง ให้ได้ถึง 95% ภายในปี 2022 และสโคปที่สามคือ ร้อยละ 30% ในปี 2030 (จากฐานข้อมูลทั้งหมดในปี 2016) โดยเป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับการที่อุณหภูมิลดลง ให้ความอบอุ่นขึ้นจากเดิมถึง 1.5°C ที่ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในความลงปารีส โดยปัจจุบัน Burberry มีค่าคาร์บอนที่ใช้ในการดำเนินงานอยู่ที่ 85% ต่อการผลิตทั้งโลก

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 Burberry ได้มีนโยบายริเริ่มสร้างกองทุนฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการลงทุนของโครงการปล่อยคาร์บอนเพื่อจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง จากการดำเนินงานของ Burberry ในโครงการนี้ ทาง Burberry ได้เริ่มการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (farmlevel) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับคาร์บอนในดิน ปรับปรุงคุณภาพของลุ่มน้ำ ลดความเค็มของดินในพื้นที่แห้งแล้งและส่งเสริมแหล่งอาศัยทางชีวภาพในดิน และแบรนด์ได้อวดโฉมผลงานที่ใช้กระบวนการผลิตซึ่งลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรก บนรันเวย์โชว์คอลเลคชั่น Spring/Summer 2020 ของ Burberry ที่ผ่านมา