Thursday, 25 July 2024

TPCH ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโดดเด่น – โพสต์ทูเดย์ หุ้น

21 Sep 2021
170


TPCH ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโดดเด่น

วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 19:16 น.

TPCH ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโดดเด่น จ่อ COD “สยาม พาวเวอร์” ใน Q4/64 หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าสิ้นปีแตะ 116.3 MW

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2564 ว่าจะมีทิศทางที่ดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากสามารถรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลครบ 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 และ TPCH 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 106.8 เมกะวัตต์ รวมทั้ง คาดว่าโรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) จะทำการ COD ได้ตามแผนที่วางไว้

“ในครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ จากโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 10 แห่ง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานี กรีน จำกัด (PTG) กำลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 21 เมกะวัตต์ ที่สามารถขายไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคาดว่าจะ COD โรงไฟฟ้าขยะสยาม พาวเวอร์ (SP) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ได้ภายในไตรมาส 4/2564 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมในสิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 116.3 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 106.8 เมกะวัตต์ มั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนให้ผลงานปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน” นางกนกทิพย์ กล่าว


ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า แผนการดำเนินงานที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ล่าสุด บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคเพิ่มมาอีก 1 โครงการ คือ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จำกัด จังหวัดสตูล ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายหลังที่ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรียบร้อยแล้ว จากเดิม 9 บริษัท รวมเป็น 10 บริษัท ทำให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ รวม 38 เมกะวัตต์ ซึ่งรอการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 23 กันยายนนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน เพื่อใช้ชำระคืนตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนด ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง การขยายธุรกิจ ประกอบด้วย เตรียมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มเติมอีกประมาณ 5 แห่ง รวมทั้ง โรงไฟฟ้าชุมชนฯ

“TPCH ยังคงเป้าหมายการมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 250 เมกะวัตต์ ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะ ภายในปี 2566 โดยเข้าไปศึกษา โครงการต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาวและเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้อย่างยั่งยืน” นายเชิดศักดิ์กล่าวในที่สุด

อนึ่ง ผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.24% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมเท่ากับ 832.41 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 95.85 ล้านบาทขณะที่งวดไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 642.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 439.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 48.40 ล้านบาท