Saturday, 23 October 2021

TPCH แกร่ง 6 เดือนแรกปี 64 กวาดรายได้ 1,209 ล้านบาท


TPCH แกร่ง 6 เดือนแรกปี 64 กวาดรายได้ 1,209 ล้านบาท

วันที่ 12 ส.ค. 2564 เวลา 10:03 น.

TPCH แกร่ง 6 เดือนแรกปี 64 กวาดรายได้ 1,209 ล้านบาท รับรู้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังผลิตรวม 109 MW จ่อเสียบปลั๊ก “สยาม พาวเวอร์” หนุนผลงานโตตามแผน

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.24% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมเท่ากับ 832.41 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 95.85 ล้านบาทขณะที่งวดไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 642.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 439.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 48.40 ล้านบาท

ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( COD) ของโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลครบ 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 และ TPCH 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 109 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“ผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรกของปีนี้ บริษัทฯ สามารถทำรายได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ แม้จะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ขณะที่แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลัง น่าจะมีทิศทางที่ดีได้ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มได้ภายในปีนี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลงานปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” นางกนกทิพย์ กล่าว


ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า TPCH อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะ COD โรงไฟฟ้าขยะในโครงการ สยาม พาวเวอร์ (SP) ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถ COD ภายในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะ และโรงไฟฟ้าชีวมวล เพิ่มขึ้นเป็น 119 เมกะวัตต์ ภายในสิ้นปี 2564 จากปัจจุบันอยู่ที่ 109 เมกะวัตต์ ในส่วนของการยื่นประมูลร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) บริษัทฯได้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โครงการ กำลังการผลิตรวม 27 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างรอการประกาศผลคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษา และเตรียมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มเติมอีกประมาณ 4-6 แห่ง โดยอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาพิจารณาอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของแต่ละโครงการ เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน และคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายในปีนี้

“TPCH วางแผนที่จะมีกำลังการผลิตรวมในปีนี้ 119 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีการเข้าร่วมประมูลโครงการของภาครัฐ และเข้าไปศึกษาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะ โดยจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต เพื่อเป้าหมายสู่การมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 250 เมกะวัตต์ภายในปี 2566 แบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ ขนาด 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะขนาด 50 เมกะวัตต์ ” นายเชิดศักดิ์กล่าวในที่สุด