Thursday, 25 July 2024

TQR เดินหน้าพัฒนากรมธรรม์รูปแบบใหม่

20 Sep 2021
272TQR เดินหน้าพัฒนากรมธรรม์รูปแบบใหม่ ประเมินอุตสาหกรรมประกันภัยต่อครึ่งปีหลังสดใส หนุนผลงานปี 64 โตเข้าเป้า