Thursday, 21 September 2023

UN เรียกร้องให้ทุกประเทศเข้าถึงยา-วัคซีนโควิดที่กำลังพัฒนาอย่าเท่าเทียม – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

21 Apr 2020
305


UN เรียกร้องให้ทุกประเทศเข้าถึงยา-วัคซีนโควิดที่กำลังพัฒนาอย่าเท่าเทียม

วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 11:56 น.

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งผลิต พัฒนา ยาและวัคซีนต้านโควิด-19 พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ได้มีมติเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งการผลิต พัฒนา และการเข้าถึงยา วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทุกประเทศอย่างเท่าเทียมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มติของ UNGA ระบุให้นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) ทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกประเทศที่จำเป็น สามารถเข้าถึงการทดสอบหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเวชภัณฑ์ ยา และวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา

ขณะที่ ข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกพบว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 170,424 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 2,480,731 ราย